شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 23
کارگاه ثبت سرطان جمعیتی
امتياز : تعداد مشاهده : 137
28 الی 30 فروردین 1395 ادامه خبر
تاريخ خبر : 11/1/1395
----------<>----------
بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان مازندران
امتياز : تعداد مشاهده : 0
23 آذر 1394 ادامه خبر
تاريخ خبر : 1/12/1394
----------<>----------
بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان خراسان رضوی
امتياز : تعداد مشاهده : 0
18 بهمن 1394 ادامه خبر
تاريخ خبر : 1/12/1394
----------<>----------
بازدید مدیر برنامه ملی ثبت سرطان (آقای دکتر زنده دل) از وضعیت ثبت سرطان استان هرمزگان
امتياز : تعداد مشاهده : 616
18 آبان 1394 ادامه خبر
تاريخ خبر : 23/9/1394
----------<>----------
کارگاه ثبت سرطان جمعیتی - 23 - 25 آبان ماه
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 5/8/1394
----------<>----------
مرکز ثبت سرطان استان کرمانشاه با حضور مسئولین دانشگاه و مدیر ثبت سرطان کشور افتتاح شد
امتياز : تعداد مشاهده : 0
تاريخ خبر : 21/6/1394
----------<>----------
کارگاه آموزشی شرکت های توسعه دهنده سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی در خصوص ثبت سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 704
مرداد 1394 ادامه خبر
تاريخ خبر : 5/5/1394
----------<>----------
موضوع جلسه: معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی و کمیته ملی
امتياز : تعداد مشاهده : 807
زمان: تاریخ 19/3/94 ساعت 12-14 ادامه خبر
تاريخ خبر : 19/3/1394
----------<>----------
جلسه معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی و کمیته ملی ثبت سرطان
امتياز : تعداد مشاهده : 879
زمان: تاریخ 5/2/94 ساعت 8-10 ادامه خبر
تاريخ خبر : 5/2/1394
----------<>----------
بازدید تیم کارشناسان آژانس بین‏ المللی تحقیقات سرطان (IARC) از زیرساخت‏ های ثبت سرطان جمعیتی در کشور
امتياز : تعداد مشاهده : 783
اردیبهشت - 1394 ادامه خبر
تاريخ خبر : 14/2/1394
----------<>----------
صفحه اول صفحه قبل   1  2  3   صفحه بعد صفحه آخر
تعداد خبر در صفحه :
   بازگشت