شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
موضوع جلسه: معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی و کمیته ملی

تاريخ خبر :  19/3/1394 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  807

زمان: تاریخ 19/3/94 ساعت 12-14


با گذشت یک سال از شروع برنامه ملی ثبت سرطان و تشکیل کمیته ملی ثبت سرطان کشور، دومین جلسه کمیته ملی با هدف بررسی وضعیت برنامه ملی در دو استان کرمان و فارس و بررسی  دستورالعملهای ثبت سرطان جمعیتی تشکیل گردید.

محل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری  

حاضرین:

1.      آقای دکتر رضا ملک زاده، معاونت تحقیقات و فناوری

2.      آقای دکتر کاظم زنده دل، مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

3.      دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری

4.      دکتراحمد کوشا، معاون فنی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

5.      آقای دکتر اردشیر خسروی، مدیر گروه آمار و اطلاعات نظام شبکه معاونت بهداشتی

6.       آقای دکتر علی قنبری مطلق، رییس اداره سرطان  و نماینده معاونت درمان

7.      خانم دکتر مرجان رهنمای فرزامی، دبیر کمیته آسیب شناسی، آزمایشگاه مرجع سلامت

8.      آقای دکتر عباس رضائبان زاده، رابط برنامه ملی ثبت سرطان در استان فارس

9.      آقای دکتر کامبیز بهاءالدینی، رابط برنامه ملی ثبت سرطان در استان کرمان

10.  آقای دکتر عباس شیخ طاهری، مشاور برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

11.  خانم دکتر آذین نحوی جو، مدیر اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

12.  آقای مهندس محمد گل ماهی، مسئول IT  برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

13.  خانم الهام پرتوی پور، اداره سرطان وزارت بهداشت


     

بازگشت