شما اینجا هستید >   صفحه اصلی
 
جلسه معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی و کمیته ملی ثبت سرطان

تاريخ خبر :  5/2/1394 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  879

زمان: تاریخ 5/2/94 ساعت 8-10

 

مقدمه

با توجه به اهمیت  و نقش برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی به عنوان یکی از ارکان برنامه کنترل سرطان و اجرا برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی در 10 استان کشور و تهیه زیر ساخت های برنامه، اولین جلسه کمیته ملی برنامه ثبت سرطان جمعیتی با هدف  معرفی برنامه و بررسی ساختار و تشکیلات کمیته ملی تشکیل گردید.

اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زیر می باشند:

-       معرفی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی 

-       گزارش  پیشرفت های  برنامه و زیر ساخت های اجرایی برنامه( فرایند ها و گایدلاین ها)

-       بررسی   پیشنهادات شرکت کنندگان در جلسه برای ساختار کمیته ملی

-       اعلام برنامه بازدید دو تن از متخصصین  بین المللی ثبت سرطان از زیر ساخت ها ی برنامه ثبت  سرطان و کارگاه ثبت سرطان

-         بررسی راهنمای فنی برای شرکت های نرم افزار نویس بیمارستانی و آزمایشگاهی  برای حداقل اقلام اطلاعاتی  ثبت سرطان (این راهنما تهیه شده و به صورت آزمایشی  با سه شرکت برای اجرای آن هماهنگی به عمل آمده است).  محل: پژوهشکده  گوارش وکبد- بیمارستان شریعتی

حاضرین:

1.      آقای دکتر رضا ملک زاده، معاونت تحقیقات و فناوری

2.      آقای دکتر کاظم زنده دل، مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

3.      آقای دکتر اردشیر خسروی، مدیر گروه آمار و اطلاعات نظام شبکه معاونت بهداشتی

4.      آقای دکتر علی قنبری مطلق، رییس اداره سرطان  و نماینده معاونت درمان

5.      خانم دکتر مژگان عسگری،  انجمن آسیب شناسی

6.       آقای دکتر حسین دارآفرین ،  انجمن آسیب شناسی

7.      آقای دکتر سیامک سمیعی، ریاست آزمایشگاه مرجع سلامت

8.      دکتر مسعود  دونلو، انجمن آسیب شناسی

9.      دکتر احسان بیطرف،  معاون تحقیقات  توسعه واحد IT وزارت بهداشت

10.  دکتر غلامرضا روشندل، مسئول ثبت سرطان جمعیتی استان گلستان

11.  دکتر عباس شیخ طاهری، مشاور برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

12.  دکتر علیرضا سجادی، مشاور برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی

13.  مهندس مریم جعفرپور، کارشناس دفتر آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

14.  دکتر آذین نحوی جو، مدیر اجرایی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی


     

بازگشت