برنامه ملی ثبت سرطان کشوری
کارگاه ثبت سرطان جمعیتی
28 الی 30 فروردین 1395
تهران - بیمارستان امام خمینی (ره) - ساختمان ریحانه - طبقه 3 - سالن هم اندیشی


ثبت نام در کارگاه 
(مهلت به پایان رسیده است!)
 
برنامه کارگاه


کاظم زنده دل
گالری تصاویر کارگاه