تصاویر بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان خراسان رضوی

تاريخ خبر :  27/11/1394 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  576

در 18 بهمن 1394 آقای دکتر زنده دل مدیر برنامه کشوری ثبت سرطان از زیر ساخت های استان خراسان رضوی بازدید بعمل آوردند     

بازگشت