بازدید از وضعیت ثبت سرطان استان مازندران

تاريخ خبر :  1/12/1394 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  727

در تاریخ 23 آذر 1394 آقای دکتر زنده دل (مدیر برنامه ملی ثبت سرطان کشوری ضمن بازدید از زیر ساخت های مرتبط در شهر ساری در جریان عملکرد کمیته ثبت سرطان استان مازندران قرار گرفتند.


ثبت سرطان مازندران     

بازگشت